botanicallbutton dienstenbutton contactbutton

Opdrachtgevers & Netwerk

BotanicAll werkt voor archeologische bedrijven, provincies, gemeenten, musea en particulieren.

Publicaties van BotanicAll zijn op aanvraag verkrijgbaar.

BotanicAll werkt samen met verschillende specialisten, onder andere op het gebied van archeozoölogie, palynologie en paleoecologie.

BotanicAll is aangesloten bij Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA), Association for Environmental Archaeology (AEA), International Association of Wood Anatomists (IAWA).

Copyright © BotanicAll.com