botanicallbutton button contact button

Wat doet BotanicAll

BotanicAll onderzoekt zaden, vruchten, hout en houtskool en maakt op basis hiervan reconstructies van het natuurlijk milieu rond een nederzetting en de voedsel- of gebruiksplanteneconomie. Met dit laatste wordt bijvoorbeeld bedoeld welke gewassen de bewoners zelf verbouwden en welke producten ze elders betrokken.

BotanicAll selecteert materiaal uit macrorestenmonsters en houtvondsten om vast te stellen uit welke tijd de vondsten afkomstig zijn. Dit dateren gebeurt met de dendrochronologische methode, koolstofdatering (C-14) of AMS (accelerator mass spectrometry).

BotanicAll verzorgt archeobotanische monitoring van vindplaatsen. Dat wil zeggen dat BotanicAll periodiek onderzoek verricht aan onverkoolde macroresten uit boringen en zo de conserveringstoestand beoordeelt van organisch materiaal in onopgegraven vindplaatsen.

Voor meer achtergrondinformatie is een brochure opvraagbaar.

Copyright © BotanicAll.com