curriculum vitae Tamara Vernimmen

Tamara Vernimmen (1972) studeerde Pre- en Protohistorie aan de Universiteit van Leiden met als hoofdvak Archeobotanie: wetenschappelijk onderzoek van soms millennia-oude plantenresten. Haar scriptie betrof het allereerste voorkomen van het nu zo bekende cultuurgewas broodtarwe in Europa. Haar werkervaring begon met de opgraving en uitwerking van twee steentijdnederzettingen - Hardinxveld Polderweg en Hardinxveld De Bruin - in het tracé van de Betuweroute. Ze heeft meerdere projecten uitgevoerd voor het archeobotanisch laboratorium van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB (nu RCE) in Amersfoort. Van 2001 tot 2007 werkte ze eveneens voor Stichting RING, het Nederlands Centrum voor Dendrochronologie. Namens RING en ROB heeft ze meegewerkt aan het Europese project BACPOLES over de aantasting van hout in funderingen van historische huizen en archeologische vindplaatsen. Sinds begin 2007 is ze zelfstandig ondernemer en eigenaar van het archeobotanisch onderzoeksbureau BotanicAll. Per oktober 2009 is ze als promovendus verbonden aan de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, middels het door NWO gefinancierde onderzoek Impact of Man and Climate on a Unique Tropical Ecocsytem.

Close Window